home page

about us

services

partners

contacts

Firma proponuje Państwu pełen zakres usług ochrony przeciwpożarowej.


1. Wykonywanie serwisów – przeglądów i napraw instalacji ppoż.

•    instalacje tryskaczowe,
•    instalacje hydrantowe,
•    przepompownie ppoż,
•    zbiorniki ppoż,
•    system oddymiania,
•    system wykrywania gazu,
•    systemy sygnalizacji i wykrywania pożarów SAP,
•    pomiary i konserwacja oświetlenia dróg ewakuacyjnych.

Wszystkie prace wykonywane są zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami oraz zasadami BHP

2. Szkolenia pracowników w zakresie przepisów ppoż.

•    pracowników w zakresie przepisów ppoż.
•    pracowników w zakresie przepisów BHP
•    pracowników w zakresie obsługi instalacji ppoż.

 

3. Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

4. Opracowywanie planów ewakuacji oraz wykonywanie próbnych ewakuacji pracowników

 

5. Wykonywanie systemów ppoż.:

     biernych zabezpieczeń stref pożarowych, przepustów kablowych

     instalacji tryskaczowych,

     instalacji hydrantowych,

     instalacji aktywnych technik gaszenia gazami,

     antyelektrostatycznych zabezpieczeń pomieszczeń,

     kompleksowa realizacja przepompowni przy instalacjach przeciwpożarowych.

 

6. Wykonywanie zabezpieczeń ppoż. budynków:

     wykonywanie systemów sygnalizacji pożarowej,

     wykonywanie systemów ostrzegania dźwiękowego,

     wykonywanie systemów oświetlenia ewakuacyjnego,

     montaż stałych i półstałych urządzeń gaśniczych i zabezpieczających,

     montaż klap i urządzeń oddymiających,

     montaż drzwi i bram przeciwpożarowych,

     impregnacja ogniochronna konstrukcji.

7. Konsultacja i doradztwo w zakresie projektowania i realizacji instalacji ppoż.
8. Wykonywanie kompleksowych projektów w zakresie instalacji przeciwpożarowych.

9. Dostawa produktów z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

•     Gaśnice

•     Koce gaśnicze

     Hydranty i szafki hydrantowe, szafki na klucze do drzwi ewakuacyjnych

•     Armatura (zawory, łączniki, nasady)

•     Czujki alarmowe

•     Znaki ewakuacyjne i informacyjne

•     Tablice ppoż. i BHP

•     Apteczki

 

OFERTA dla Wspólnot Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości

Przeglądy okresowe i konserwacja systemów przeciwpożarowych już od 900 zł/netto*

Cena uzależniona od ilości urządzeń i częstotliwości przeglądów.

 

Skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia cen.

 

POBIERZ OFERTĘ (pdf)

 

Copyright © Piotr Kostrzewa - KMRT Serwis systemów przeciwpożarowych & Projekt i wykonanie Paweł Bobrowski
Katalog stron Gwiazdor Katalog Firm